Nie ograniczamy się do wąskiej specjalizacji;
pracujemy dla wielu branż i grup zawodowych:
lekarzy, nauczycieli, prawników, urzędników,
uczniów, studentów i wielu innych.

 

 

Skontaktuj się z nami

Przążewo 27 C
06-400 Ciechanów
tel. 502380213
eduart@onet.eu

 

Informacja z dnia 26.10.2020
Zgodnie z decyzją rządu od poniedziałku 26 października do odwołania zawieszone zostają zajęcia stacjonarne w projekcie. 
 
Informacja z dnia 18.01.2021
W związku z otrzymaną zgodą na realizację zajęć komputerowych i językowych w formie online informujemy iż od dnia 01.02.2021 wznawiamy prowadzenie zajęć w ramach projektu w wersji ONLINE. Osobom które nie posiadają sprzętu komputerowego niezbędnego do prowadzenia zajęć zostaną nieodpłatnie udostępnione komputery z dostepem do internetu.
 
Opis projektu

A-Z Consulting Kaszuba Bogusława i EduArt Paweł Mieszkowski realizują w partnerstwie projekt „Powiedz HI kliknij ENTER” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji kluczowych w obszarze ICT i języków obcych u 144 osób dorosłych z terenu województwa mazowieckiego , a także uzyskanie certyfikatu potwierdzającego te kwalifikacje w okresie do 31 grudnia 2021 roku.

Projekt jest skierowany wyłącznie do osób, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj.mazowieckiego w rozumieniu przepisów KC.  Wsparcie w zakresie szkoleń kierowane jest wyłącznie do osób, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach RPO WM 2014 – 2020.

Wsparciem zostanie objętych 144 osób w wieku powyżej 25 r.ż., które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji językowych i komputerowych, w szczególności osoby z grup najbardziej potrzebujących:

- 50 osób, w tym 30 kobiet o niskich kwalifikacjach, z wykszt. na poz. do ISCED 3 włącznie,

- 67 osób, w tym 40 kobiet powyżej 50 r.ż.,

- powyżej 30% osób (45) zamieszkuje obszary wiejskie ,

- min.2 os z niepełnosprawnością - partnerzy zadbaja o rezerwację sal dydaktycznych w miejscach bez barier architektonicznych.

Każda osoba, która zadeklaruje udział w projekcie będzie uczestniczyła w:

1) zajęciach językowych z j. angielskiego w wymiarze 120h na poziomie A,B lub C (w zależności od wyniku diagnozy przeprowadzonej przed kursem)

2)międzynarodowym egzaminie certyfikacyjnym TOEIC/TELC lub równoważnym potwierdzającym osiągnięcie określonego poziomu biegłości językowej

3)zajęciach z kompetencji cyfrowych i komputerowych w wymiarze 90h na poziomie A,B lub C (w zależności od wyniku diagnozy przeprowadzonej przed kursem)

4)międzynarodowych egzaminach certyfikacyjnych ECDL lub równoważnych.

Każda osoba zostanie wyposażona nieodpłatnie w materiały dydaktyczne: książki i ćwiczenia do  j. angielskiego oraz książki do nauki obsługi programów komputerowych.

Trenerzy/lektorzy zatrudnieni w ramach projektu posiadają studia kierunkowe lub uzupełniające z zakresu ITC lub nauki języków obcych i min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć.

Metody pracy: aktywizujące, ćwiczenia.

Partnerzy projektu zadbają o stosowanie równości płci i równości szans w projekcie.

Zapraszamy do uczestnictwa.

 

EduART

Od 2010 roku uczestniczymy w rozwoju firm,
organizacji i ich pracowników.

Pomagamy działać kreatywnie, wybierając drogę do efektywnego wykorzystania czasu i osiągnięcia celu.

Mając na uwadze rozwój holistyczny człowieka, nie tylko w sferze zawodowej lecz i osobistej, ciągle poszukujemy nowych sposobów na doskonalenie potencjału naszych klientów.

Nie boimy się nowych wyzwań, ale podejmujemy je.

Pracujemy dla biznesu, organizacji pozarządowych, szkół i uczelni wyższych.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego