15.01.2018

Wszystkim uczestniczkom kursu fryzjerskiego edycja 1 gratulujemy zdanego egzaminu czeladniczego.

 

11.01.2018

Ruszamy z kolejną edycją szkoleń. Kurs fryzjerski, rachunkowości i florystyczny zostały uruchomione.

 

20.12.2017

Utrzymujemy 100% zdawalności. Panowie stolarze nie zawiedli.

 

10.12.2017

Jesteśmy już po egzaminie czeladniczym z florystyki. Gratulacje dla uczestniczek kursu edycji 1. Panie zdały śpiewająco.

 

25.11.2017

Otrzymaliśmy dziś informację iż wszyscy uczestnicy kursu z zakresu podstaw rachunkowości edycja 1 zdali egzamin zewnętrzny i otrzymają certyfikaty potwierdzające nabycie kompetencji. Gratulacje!

 

30.09.2017

Rozpoczynamy realizację kursu z zakresu fryzjerstwa w Pułtusku.

 

19.08.2017

Rozpoczynamy kurs z zakresu florystyki w Glinojecku. Życzymy udanych zajęć.

 

28.07.2017

Szanowni Państwo. Rozpoczynamy kursy z zakresu rachunkowości i kat C. Życzymy udanych zajęć.

 

 

 

DOKUMENTY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1. Formularz rekrutacyjny  - proszę przesłać wypełniony formularz pocztą tradycyjną na adres biura projektu lub przesłać skan wypełnionego formularza mailowo na adres eduart@onet.eu lub azconsulting@onet.pl

2. Regulamin rekrutacji

3. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na szkolenia w ramach projektu

4. Oświadczenie o niekorzystaniu ze zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia w ramach projektu

 

 

 

 


 

   

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego